Transforma in realitate ideile si initiativele.

Studiu de Trafic

Aprobat

Initiator
Iulia Ungureanu
Durata estimata
1 luni
Buget estimat
80.000 euro

Distribuie proiectul


Descrierea proiectului

Comuna Floreşti s-a dezvoltat în ritm alert în ultimii 12 ani, atât ca număr de locuinţe construite, cât şi ca numar locuitori ce s-au mutat aici. Din păcate această creştere nu s-a făcut sistematizat şi planificat. De aceea ne confruntăm cu problema traficului, ca acces către Cluj Napoca, dar şi în interiorul comunei, în special în localitatea Floreşti. Problemele sunt nu doar la nivelul circulaţiei cu autoturismul, dar şi pentru accese pietonale si cu biciclete. Străzile sunt puţine ca număr şi înguste, trotuare foarte înguste sau fără trotuare, sistematizarea intersecţiilor lasă de dorit.
Este necesară efectuarea unui studiu de trafic pentru toate străzile din localitatea Floreşti, studiu care să stabilească problemele cu care ne confruntăm, să obţinem date exacte, în vederea elaborării unor modele de transport public şi privat, respectiv în vederea planificării urbanistice a noilor construcţii, pentru îmbunătăţirea calităţii vieţii locuitorilor.

Descriere detaliata:

Ambuteiaje, poluare chimică şi sonoră, timpi petrecuţi în trafic , mai puţin timp petrecut în familie, cu copiii, costuri economice şi sociale crescute. Congestia traficului reprezintă una dintre cele mai mari probleme ale lumii moderne, reprezentând preţul plătit pentru multiplele beneficii în urma concentrării populaţiei în marile aglomerări urbane, poli de dezvoltare, şi zona metropolitană aferentă acestora. De aceea este necesar să se acorde o importanţă majoră soluţiilor şi metodelor de reorganizare a circulaţiei în Comuna Floreşti, care poate avea efecte semnificative asupra vieţii sociale şi economice.
Comuna Floreşti s-a dezvoltat în ritm alert în ultimii 12 ani, atât ca număr de locuinţe construite, cât şi ca numar locuitori ce s-au mutat aici. Din păcate această creştere nu s-a făcut sistematizat şi planificat. De aceea ne confruntăm cu problema traficului, ca acces către Cluj Napoca, dar şi în interiorul comunei, în special în localitatea Floreşti. Problemele sunt nu doar la nivelul circulaţiei cu autoturismul, dar şi pentru accese pietonale si cu biciclete. Străzile sunt puţine ca număr şi înguste, trotuare foarte înguste sau fără trotuare, sistematizarea intersecţiilor lasă de dorit.
Este necesară efectuarea unui studiu de trafic pentru toate străzile din localitatea Floreşti, studiu care să stabilească problemele cu care ne confruntăm, să obţinem date exacte, în vederea elaborării unor modele de transport public şi privat, respectiv în vederea planificării urbanistice a noilor construcţii. Trebuie efectuate măsurători, recensăminte, sondaje.

Obiectivele studiului de trafic:
- Estimarea fluxurilor de trafic actuale si de perspectivă, pentru diferite perioade de timp, analiza situaţiei actuale, prognoze de trafic ( ex: care este fluxul traficului pe străzi colectoare gen Eroilor, Cetăţii)
- Armonizarea dezvoltării reţelei de transport în accord cu dezvoltarea urbanistică
- Resistematizarea actualelor străzi şi intersecţii
- Identificarea necesităţii înfiinţării de străzi noi, trotuare, piste biciclete, protecţie cu verdeaţă
- Planificarea şi analiza liniilor de transport public, în special dacă luăm în considerare că se construieşte tot mai departe de actualele staţii şi linii de transport public.
- Reducerea timpilor de deplasare
- Siguranţa şi securitatea participanţilor la trafic, acces facil pentru cărucioare de copii şi pentru persoanele cu handicap locomotor.

Strategiile administraţiei publice, pe baza acestui studiu:
- Prevenirea atingerii gradului de portabilitate a străzilor
- Prevenirea atingerii gradului de saturaţie a intersecţiilor
- Găsirea de soluţii pentru tratarea portabilităţii actuale şi a saturaţiei intersecţiilor, nemaiputând fi evitate în multe zone
- Intervenţia imediată asupra cauzelor care determina depăsirea gradului de portabilitate a străzilor şi congestia de saturaţie – planificarea urbanistică şi autorizarea de noi proiecte imobiliare
- Optimizarea circulaţiei rutiere, a pietonilor şi bicicliştilor
- Creşterea siguranţei rutiere
- Reanalizarea semaforizării, a timpilor şi secvenţelor
- Creşterea vizibilităţii în intersecţii
- Reducerea poluării sonore şi de mediu
- Stimularea folosirii altor variante de circulaţie decât transportul auto privat
Surse de documentare pentru studiul de trafic, în vederea respectării prevederilor actelor normative specifice:
- Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul
- Legea nr. 413/2002 privind aprobarea OG nr. 79/2001 pentru modificarea şi completarea Ordonanţa nr. 43/1997 privind regimul drumurilor
- Ordinul nr. 45/1998 Norme tehnice privind proiectarea, construirea şi modernizarea drumurilor
- Ordinul nr. 50/1998 pentru aprobarea Normelor tehnice privind proiectarea si realizarea strazilor in localitatile rurale
- Ordinul nr. 44/1998 Norme tehnice privind protecţia mediului ca urmare a impactului drum- mediu înconjurător
- Hotărârea nr. 907/2016 privind conţinutul cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice
- Normativ de elaborare a studiilor de circulaţie din localităţi şi teritoriul de influenţă,
C 242/1993
- Metode de investigare a circulaţiei, STAS 10795/1- 1995
- Normativ pentru amenajarea intersecţiilor la nivel şi în sens giratoriu, AND 600-2010
- Lăţimea drumurilor , STAS 2900-89
- Instrucţiunile tehnice C243 pentru recensăminte, măsurători, sondaje şi anchete de circulaţie în localităţi şi teritoriul de influenţă
- Normativ pentru determinarea capacităţii de circulaţie a drumurilor publice, indicative PD – 189/2012
- Normativ pentru determinarea metodei de calcul pentru proiectarea drumurilor din punctual de vedere al capacităţii portante şi capacităţii de circulaţie, indicative AND 584/2012
- Normativ privind organizarea şi efectuarea anchetelor de circulaţie, origine-destinaţie. Pregătirea datelor de anchetă în vederea prelucrării. DD 506/2001
- Tehnica traficului rutier. STAS 4032/2-1992
- Calculul capacităţii de circulaţie pentru străzi. STAS 10144-5-89
- Normativ pentru dimensionare sisteme rutiere suple şi semirigide. PD 177-2001
- Normativ privind întreţinerea şi repararea drumurilor publice – indicative AND 554-2004
- Trotuare, alei de pietoni şi piste de ciclişti, STAS 10144/2-91

Durata de efectuare studiu : 1-3 luni
Cost maxim estimat studiu, raportat la costurile studiilor de trafic din localităţi cu populaţie peste 150.000 locuitori – 80.000 euro, Tva inclus

Beneficiarii proiectului

Comuna Floreşti

Localizarea proiectului

Implicarea initiatorului in proiect

Propunere

Prin accesarea site-ului nostru sunteți de acord cu utilizarea cookie-urilor, ceea ce ne permite să ne analizăm preferințele și să vă propunem servicii personalizate adaptate nevoilor dumneavoastră.

Modifica setarile